Jak sporządzać listę płac?

płace

Przedsiębiorcy, którzy nawiązują stosunek pracy z pracownikiem, mają obowiązek wypłaty wynagrodzenia. Pracownikowi naliczana jest podstawowa pensja oraz różnorodne dodatki.

Co powinna zawierać lista płac?

Lista płac sporządzana jest przez wszystkich przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników na podstawie umowy o pracę. Jest ona najczęściej tworzona w programie płacowym i stanowi dokument potwierdzający wypłacanie wynagrodzenia. Wytyczne w zakresie sporządzania listy płac zawarte są w stosownych przepisach polskiego prawa pracy. Przepisy nie regulują, co dokładnie musi zawierać lista płac, ale przyjmuje się, że znaleźć się na niej powinna pełna nazwa przedsiębiorstwa, nazwa listy płac, wskazanie okresu, którego ona dotyczy, data sporządzenia listy i zrealizowanych wypłat wynagrodzeń, płace zasadnicze oraz wszelkie inne elementy wynagrodzenia, podpis osoby sporządzającej i akceptującej listę.

Co jest potrzebne do sporządzenia listy płac?

Według obecnie obowiązujących przepisów nie ma konieczności sporządzanie listy płac. Jednak zdecydowana większość przedsiębiorców mimo braku obowiązku, ma taką listę w swoim zakładzie. Posiadanie takiego dokumentu ułatwia dopełnienia różnego rodzaju formalności. Aby sporządzić listę płac, potrzebne są stosowne informacje i dokumenty. Przede wszystkim należy mieć umowę o pracę, listę obecności, karty pracy, jak również inne dokumenty zawierające informacje o dodatkowych składnikach wynagrodzenia. Najlepszym wyjściem dla przedsiębiorcy jest nawiązanie współpracy z biurem rachunkowym. Jest wiele biur świadczących usługi kadrowo-płacowe, ale warto wybrać Biuro Rachunkowe Tomek. Dopełnienie wszystkich formalności związanych z przygotowaniem listy płac jest prostsze, gdy firma dysponuje specjalnym oprogramowaniem. Dzięki sporządzonej liście płac pracodawca ma znacznie mniej trudności z prawidłowym tworzeniem deklaracji podatkowych oraz dokumentacji ubezpieczeniowej. Jest ona także pomocna przy księgowaniu płac.