Rozliczenie PIT Warszawa - Książki przychodów i rozchodów

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Oferuję prowadzenie książek przychodów i rozchodów, czyli tzw. małej księgowości, której celem jest ujęcie operacji gospodarczych w uproszonej formie. Zobowiązane są do niej osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, które wybrały jako formę opodatkowania zasady ogólne lub podatek liniowy oraz spółki jawne i cywilne osób fizycznych, a także spółki partnerskie. W książce przychodów i rozchodów umieszczane są wszystkie wpływy (zarówno te ze sprzedaży, jak i innych operacji) oraz wydatki i zakupy towarów.

 

W ramach małej księgowości proponuję swoim klientom:

  • dokonywanie zapisów księgowych,

  • przygotowywanie deklaracji podatkowych (PIT-5, PIT-4, VAT-7),

  • prowadzenie ewidencji i sporządzanie deklaracji dla potrzeb podatku VAT,

  • roczne rozliczanie działalności.