Rozliczenie PIT Warszawa – książki przychodów i rozchodów

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodówOferuję prowadzenie książek przychodów i rozchodów, czyli tzw. małej księgowości, której celem jest ujęcie operacji gospodarczych w uproszonej formie. Zobowiązane są do niej osoby fizyczne, osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, które wybrały jako formę opodatkowania zasady ogólne lub podatek liniowy oraz spółki jawne i cywilne osób fizycznych, a także spółki partnerskie.
 
W ramach małej księgowości proponuję swoim klientom:

 • dokonywanie zapisów księgowych,
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych (PIT-5, PIT-4, VAT-7),
 • prowadzenie ewidencji i sporządzanie deklaracji dla potrzeb podatku VAT,
 • roczne rozliczanie działalności.

W książce przychodów i rozchodów umieszczane są wszystkie wpływy (zarówno te ze sprzedaży, jak i innych operacji) oraz wydatki i zakupy towarów.

 

Kto może prowadzić księgi przychodów i rozchodów?

Z możliwości prowadzenia księgi przychodów i rozchodów mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy:

 • realizują opodatkowanie na zasadach ogólnych (według stawki 12% oraz 32%) lub rozliczają się w formie podatku liniowego (według stawki 19%),
 • prowadzą indywidualnie działalność gospodarcza lub funkcjonują na rynku jako spółka cywilna osób fizycznych, spółka partnerska lub przedsiębiorstwo w spadku,
 • w poprzednim roku podatkowym ich przychody netto, bez VAT, nie przekroczyły kwoty 2 milionów euro.

Należy pamiętać, że po przekroczeniu progu 2 milionów euro przychodu zeszłego roku, przedsiębiorca musi przejść na pełną księgowość i prowadzić księgi rachunkowe.

Ponadto KPiR mogą prowadzić osoby, które wykonują działalność na podstawie umów agencyjnych oraz umów zlecenie, zawartych w oparciu o odrębne przepisy. Także duchowni, którzy zrzekli się zryczałtowanego podatku dochodowego, mogą prowadzić księgi przychodów i rozchodów.

 

Co obejmują księgi przychodów i rozchodów?

Istotne jest aby w KPiR znalazły się tylko wymagane pozycje. W przeciwnym razie przedsiębiorca dostanie karę lub będzie zobowiązany do wykonania korekty. Księga przychodów i rozchodów obejmuje między innymi takie pozycje jak poniesione wydatki, które związane są z prowadzoną działalnością, uzyskane przychody oraz zakup towarów. Ponadto ujmuje się w niej także koszty prac badawczo-rozwojowych.

Do KPiR nie wpisuje się kosztów inwestycji w trakcie jej realizacji. Koszty te ujmuje się po zakończeniu inwestycji w postaci odpisu amortyzującego. Również pobrane zaliczki na poczet dostaw lub sprzedaży produktów nie są ujmowane w księdze przychodów i rozchodów. Wpisowi nie podlega także obrót opakowaniami zwrotnymi oraz dotacje (np. z urzędu pracy czy unijne) dotyczące jednorazowej pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Kogo nie dotyczy obowiązek prowadzenia KPiR?

Nie wszystkich przedsiębiorców dotyczy obowiązek prowadzenia KPiR. Zwolnienie z tej konieczności obejmuje między innymi osoby, które:

 • rozliczają się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej,
 • ich przychody za poprzedni rok podatkowy osiągnęły kwotę 1,2 milionów euro,
 • pracują jako adwokat w zespole adwokackim,
 • sprzedają środki trwałe po zlikwidowaniu działalności gospodarczej.

 

Kto może być zwolniony z obowiązku prowadzenia KPiR?

Możliwe jest uzyskanie zwolnienia z konieczności prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów, mimo, że normalnie taka konieczność występuje. Dotyczy to szczególnych sytuacji, które są związane:

 • ze stanem zdrowia osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz z jej wiekiem,
 • z wielkością i rodzajem działalności.

Wniosek dotyczący zwolnienia należy zrealizować pisemnie, zgodnie z wyznaczonymi kryteriami.