Rozliczenie PIT a podatek zerowy – Warszawa Praga

Rozliczenie PIT to jedna z usług, które wykonuję dla Klientów w moim biurze w Warszawie, na Pradze. PIT to roczne zeznanie podatkowe. Muszą je złożyć osoby fizyczne, które w danym roku czerpały przychody objęte podatkiem dochodowym. Pragnę przy tym przypomnieć, że od 2020 roku z obowiązku rozliczeniowego zwolnione będą wszystkie osoby do 26 roku życia, których roczne zarobki nie przekroczą 85 528 zł. Co prawda z tzw. podatku zerowego można było skorzystać już w 2019 r., ale pod warunkiem złożenia specjalnej deklaracji i nieprzekroczenia progu dochodowego na poziomie 35 636,67 zł na rok. Ulga dla młodych została ustalona na mocy sejmowej ustawy o PIT, która weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r.

Serdecznie zapraszam do skorzystania z mojej oferty rozliczeń PIT. Część swoich obowiązków, w tym usługi kadrowe świadczę na terenie całego kraju, w formie częściowo zdalnej. Realizuję zeznania dla wszystkich podatników. Wszystkie osoby chcące rozliczyć swój PIT bez wychodzenia z domu, zapraszam do kontaktu! W takiej sytuacji Klient proszony jest o wysłanie do mnie stosownych dokumentów drogą mailową. Po sprawdzeniu, czy są one kompletne i poprawne, sporządzam staranne rozliczenie PIT, które następnie wysyłam do zleceniodawcy. Zapewniam sprawną, rzetelną i staranną realizację zleceń.

 

Ryczałt ewidencjonowany a rozliczenie PIT – Warszawa Praga

Roczne rozliczenie PIT, które wykonuję w swoim biurze w Warszawie, w przypadku osób objętych korzystających z ryczałtu ewidencjonowanego powinno zostać złożone wcześniej, niż ma to miejsce u innych przedsiębiorców. Należy zrobić to do ostatniego dnia lutego, w roku następującym po roku rozliczanym. W sytuacji, gdy dzień ten wypada w sobotę i niedzielę, termin składania rozliczenia PIT zostaje wydłużony do najbliższego dnia roboczego.

Po zakończonym roku podatkowym osoba, która rozlicza się na zasadach ryczałtu, powinna złożyć formularz PIT 28. W przypadku gdy podatnik ma dodatkowe źródła przychodu lub korzysta z pewnych ulg, konieczne może być złożenie dodatkowych załączników. Dodatkowo ryczałtowiec, który zatrudnia pracowników, musi złożyć deklarację informującą o dochodach uzyskanych przez te osoby. Jest to między innymi PIT 11, PIT 8AR oraz PIT 4R.

 

Zasady ogólne a rozliczenie PIT – biuro rachunkowe na warszawskiej Pradze

W przypadku osób, które rozliczają się na zasadach ogólnych, rozliczenie PIT musi zostać złożone do końca kwietnia w roku, który następuje po roku rozliczanym. Zapraszam do kontaktu z moim biurem na warszawskiej Pradze w celu realizacji tego typu usług. Osoby rozliczające się na zasadach ogólnych i prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą muszą złożyć formularz PIT 36 razem z załącznikiem PIT B. W ramach deklaracji PIT 36 możliwe jest również skorzystanie z ulg podatkowych. Jest to między innymi ulga:

  • rehabilitacyjna,
  • z tytułu krwiodawstwa,
  • z tytułu darowizny na cele edukacji zawodowej,
  • prorodzinna,
  • na internet.

W zeznaniach tego rodzaju można rozliczyć również działalność nierejestrowaną oraz dochody uzyskiwane z innych źródeł, na przykład wynagrodzeń za pracę, wykonywanych usług czy z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych.

 

Rozliczenie PIT/ZG

Rozliczenie dochodów uzyskiwanych za granicą jest dość skomplikowane. Przede wszystkim zależy od różnych czynników, takich jak miejsce zamieszkania podatnika oraz kraj, w którym uzyskuje on dochody. Jeżeli dana osoba ma tak zwane centrum interesów życiowych poza granicami Polski lub przebywa tam dłużej niż 183 dni w roku, nie musi składać rozliczenia PIT w Polsce. Jednak w sytuacji, gdy podatnik swoje centrum interesów życiowych ma w Polsce, to musi rozliczyć się z polskim urzędem skarbowym, podobnie jak w sytuacji, gdy przebywa poza krajem mniej niż 183 dni w roku.

Rozliczenie PIT/ZG składane jest jako załącznik do deklaracji PIT 36, PIT 36L, PIT 38 oraz PIT 39. W przypadku, gdy podatnik uzyskiwał dochody w wielu różnych zagranicznych krajach, nie musi on składać odrębnego rozliczenia PIT/ZG dla każdego z krajów, jednak obowiązuje go sporządzenie odpowiednich załączników. PIT/ZG nie dotyczy podatników, którzy wykonują pracę za granicą, jednak wynika ona z ich umowy zawartej w Polsce i to polski pracodawca realizuje płatność wynikającego z umowy wynagrodzenia. Jest tak między innymi w przypadku delegacji oraz wyjazdów służbowych. Również obcokrajowcy, którzy wykonują pracę w Polsce i tutaj uzyskują wynagrodzenie, nie składają rozliczenia PIT/ZG.