Pełna księgowość Warszawa

prowadzenie księgi rachunkowej

Oferuję usługę pełnej księgowości dla firm, czyli prowadzenie ksiąg rachunkowych. Ta forma rozliczeń jest obligatoryjna dla niektórych podmiotów, a inne firmy mogą zdecydować się na ich prowadzenie dobrowolnie. Pełna księgowość polega na zestawieniu zapisów księgowych obejmujących obroty i salda przedsiębiorstwa. Ponadto składa się na nią także wykaz aktywów i pasywów. Wszystkie zapisy muszą być uporządkowane chronologicznie. Zlecając prowadzenie dokumentacji do biura rachunkowego, należy pamiętać o poinformowaniu o tym fakcie Urzędu Skarbowego.

Oferta księgowości obejmuje także przechowywanie ksiąg, które jest obowiązkowe według polskiego prawa podatkowego. Dokumenty należy archiwizować przez pięć lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Zapraszam do skorzystania z moich usług. W przypadku dodatkowych pytań zachęcam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

 

Kto jest zobowiązany do pełnej księgowości?

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości uregulowany jest przez prawo, a dokładnie przez art. 24a ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Zgodnie z przepisami do sporządzania ksiąg rachunkowych zobligowane są osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie prowadzące działalność gospodarczą, których przychody ze sprzedaży towarów i operacji finansowych przekraczają limit roczny. W roku 2019 r. wynosi on 2 mln euro, co w przeliczeniu na złotówki po kursie średnim ogłoszonym przez NBP daje nam 8 746 800 zł.