Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowanyJedną z form opodatkowania działalności gospodarczej jest ryczałt ewidencjonowany. Jest to forma uproszczona, przeznaczona dla podatników prowadzących działalność samodzielnie, a także dla spółek cywilnych i jawnych. Wysokość opodatkowania zależna jest od rodzaju wykonywanej działalności.

Moje biuro oferuje:

  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
  • sporządzeni rocznych zeznań podatkowych PIT,
  • pomoc w uruchomieniu działalności objętej ryczałtem.

Przedsiębiorcy, którzy decydują się na tę formę rozliczeń płacą podatek od przychodu, ale nie mają możliwości pomniejszenia go o koszty jego uzyskania. Wszystkie uzyskane przychody zawarte są w księgach ewidencyjnych, których prowadzenie jest wymagane od firm korzystających z ryczałtu. Skorzystanie z usług mojego biura to pewność, że wszystkie ewidencje oraz dokumenty prowadzone będą rzetelnie oraz systematycznie. To także duża oszczędność czasu, gdyż wszystkie obowiązki związane z rozliczeniami bierze na siebie księgowy.

Kto może korzystać z ryczałtu ewidencjonowanego?

Ryczałt ewidencjonowany jest formą opodatkowania, z której mogą skorzystać tylko niektórzy przedsiębiorcy. Ten rodzaj rozliczeń dotyczy osób, których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły kwoty dwóch milionów euro. Stawka ta liczona jest zgodnie ze średnim kursem euro, ogłaszanym na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku przez Narodowy Bank Polski. Z ryczałtu mogą skorzystać:

  • osoby fizyczne, które osiągają przychody z działalności gospodarczej,
  • przedsiębiorstwa w spadku,
  • spółki cywilne, które posiadają za wspólników wyłącznie osoby fizyczne,
  • spółki cywilne osób fizycznych oraz przedsiębiorstw w spadku,
  • spółki jawne, które posiadają za wspólników wyłącznie osoby fizyczne.

Z formy opodatkowania, jaką jest ryczałt ewidencjonowany mogą korzystać również rolnicy, którzy realizują sprzedaż w zakresie rolniczego handlu detalicznego.

 

Jak wybrać opodatkowaniem ryczałtem?

Oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem kierowane jest do Naczelnika Urzędu Skarbowego w formie pisemnej. Należy złożyć je do dwudziestego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskany został pierwszy przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku, gdy pierwszy przychód został uzyskany w grudniu danego roku, oświadczenie należy składać do końca roku.

Nie ma konieczności corocznego składania wniosku o wyborze opodatkowania ryczałtem. Wybór ten dotyczy również kolejnych lat. Oświadczenie dotyczące wyboru tej formy opodatkowania można złożyć w urzędzie skarbowym lub we wniosku dotyczącym aktualizacji wpisu do CEIDG. W przypadku spółki jawnej lub cywilnej wniosek w sprawie wyboru ryczałtu składa każdy ze wspólników.

 

Jakie zalety i wady ma ryczałt ewidencjonowany?

Przedsiębiorcy korzystający z ryczałtu ewidencjonowanego płacą podatek od przychodu, co oznacza, że nie mogą pomniejszyć kwoty podatku o koszty związane z jego uzyskaniem. Plusem ryczałtu jest fakt, że jego stawka jest zazwyczaj dużo niższa w porównaniu do innych metod opodatkowania. Niewątpliwą zaletą jest również możliwość realizacji księgowości uproszczonej. Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji przychodów, na podstawie której wylicza się podatek. Stawka ryczałtu jest zmienna i zależy od rodzaju działalności. Na ryczałt najczęściej decydują się właściciele firm, których obowiązują najniższe stawki podatkowe.

Jednym z podstawowych minusów ryczałtu ewidencjonowanego jest brak możliwości odliczenia kosztów związanych z uzyskaniem przychodów. Dla przedsiębiorców, których działalność generuje duże koszty lub na przykład lokują pieniądze w inwestycje, ta forma opodatkowania nie będzie korzystna. Pozostałymi wadami ryczałtu jest brak możliwości wspólnego rozliczania się z małżonkiem oraz korzystania z tak zwanej ulgi na dzieci. Ryczałtowiec nie ma również szansy na rozliczenie się dzieckiem, w sytuacji, gdy jest osobą samotnie wychowującą potomstwo.


Kompleksowe usługi księgowe

Ryczałt ewidencjonowany jest jedną z form rozliczania podatkowego, jakie oferuję moim Klientom, jednak proponowana przeze mnie oferta jest znacznie szersza. Świadczę staranne i rzetelne usługi związane z księgowością pełną i realizacją ksiąg rachunkowych. Zajmuję się również prowadzeniem ksiąg przychodów i rozchodów w ramach tak zwanej małej księgowości. Służę fachową radą i pomocą dotyczącą różnego rodzaju decyzji podatkowych. Ponadto zajmuję się rozliczaniem rocznych zeznań podatkowych PIT oraz świadczę wysokiej jakości usługi kadrowe.

Zapraszam serdecznie do współpracy!