Wyprowadzanie zaległości księgowych. Etapy postępowania

Z zaległościami księgowymi trzeba starać się „walczyć” na bieżąco, gdyż te niewykryte na czas, mogą stać się przyczyną powstania zaległości podatkowych, czyli sytuacji, w  której podatek nie został uiszczony w odpowiednim czasie. Zgodnie z obowiązującym prawem będzie nim również niezapłacona w terminie płatność zaliczki na podatek, a także rata podatku. Jak wyprowadzić zaległości księgowe, by nie popaść w większe tarapaty?

Jak powstają zaległości księgowe?

Codzienne życie firmy związane jest z obowiązkiem dokumentacji wszelkich operacji rachunkowych dotyczących firmy i rzetelnego prowadzenia rejestru zobowiązań wobec systemu podatkowego. W wyniku powierzenia prac księgowych osobom przypadkowym, niedoświadczonym, które będą prowadzić dokumentację nierzetelnie i nieharmonijnie, możliwe jest pojawienie się rozbieżności między rzeczywistymi zobowiązaniami firmy a wskazaniem dokumentacji firmowej. Prowadzenie księgowości wymaga nie tylko wiedzy merytorycznej, ale przede wszystkim skrupulatności w prowadzeniu rejestracji i rozliczania czynności rachunkowych.

Etapy postępowania podczas wyprowadzania zaległości księgowych

Skuteczne usunięcie zaległości jest możliwe pod okiem doświadczonego biura, nasze doświadczenie pozwala nam się podjąć nawet najtrudniejszych przypadków. W pierwszym etapie dokonuje się wnikliwej analizy dostępnej dokumentacji księgowej, która będzie w stanie znaleźć wszystkie zaległości i odpowiednio je uregulować — według ustalonego harmonogramu prac. Konieczna jest też korekta błędnych deklaracji i księgowań wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami. Nie można zapomnieć o protokole przekazania poprawionej dokumentacji, a  celem niedopuszczenia do podobnych problemów w przyszłości biuro powinno zaproponować metody odbudowania porządku księgowego. Tylko w ten sposób można przywrócić równowagę rachunkową w przedsiębiorstwie, choć jest to proces długotrwały, nie warto zwlekać z wyprowadzeniem zaległości księgowych.