Rozliczenie PIT Warszawa - Książki przychodów i rozchodów

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Oferuję prowadzenie książek przychodów i rozchodów, czyli tzw. małej księgowości, której celem jest ujęcie operacji gospodarczych w uproszonej formie. Zobowiązane są do niej osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, które wybrały jako formę opodatkowania zasady ogólne lub podatek liniowy oraz spółki jawne i cywilne osób fizycznych, a także spółki partnerskie. W książce przychodów i rozchodów umieszczane są wszystkie wpływy (zarówno te ze sprzedaży, jak i innych operacji) oraz wydatki i zakupy towarów.

 

W ramach małej księgowości proponuję swoim klientom:

  • dokonywanie zapisów księgowych,

  • przygotowywanie deklaracji podatkowych (PIT-5, PIT-4, VAT-7),

  • prowadzenie ewidencji i sporządzanie deklaracji dla potrzeb podatku VAT,

  • roczne rozliczanie działalności.

 

Rozliczenie PIT a podatek zerowy

Rozliczenie PIT, czyli roczne zeznanie podatkowe, muszą złożyć osoby fizyczne, które w danym roku podatkowym czerpały przychody objęte podatkiem dochodowym. Pragnę przy tym przypomnieć, że od 2020 r. z obowiązku rozliczeniowego zwolnione będą wszystkie osoby do 26 roku życia, których roczne zarobki nie przekroczą 85 528 zł. Co prawda z tzw. podatku zerowego można było skorzystać już w 2019 r., ale pod warunkiem złożenia specjalnej deklaracji i nieprzekroczenia progu dochodowego na poziomie 35 636,67 zł na rok. Ulga dla młodych została ustalona na mocy sejmowej ustawy o PIT, która weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r.

Serdecznie zapraszam do skorzystania z mojej oferty rozliczeń PIT. Siedziba PHU TOMEK znajduje się w Warszawie, jednak usługi kadrowe świadczę na terenie całego kraju w formie częściowo zdalnej.